ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА