2012 – 2013 Öğretim Yılı Burs Kazanan İlkokul Öğrencileri

TİKA destekli MATÜSİTEB bursları iki taksitte dağıtılacaktır. Birinci taksit 4 Nisan 2013 Perşembe günü saat 12:00 da, Üsküp Türk Tiyatrosunda dağıtılacaktır.

Not: Bursu kazanan öğrenciler bizzat kendileri gelmelidirler.

  Adı Baba adı Soyadı Yaşadığı yer Okuduğu okul ve bulunduğu yer

1

Enes Muhamedali Beadini A.Banisa Mustafa Kemal Atatürk A.Banisa

2

Filiz Emin Ömerov Alikoç Krste Petkov Misirkov Radoviş

3

Birgül Elmaz Mustafova Alikoç Krste Petkov Misirkov Radoviş

4

Nazmi Yaşar Omerov Alikoç Krste Petkov Misirkov Radoviş

5

Zayde Eyvas Omerova Alikoç Krste Petkov Misirkov Radoviş

6

Sezer İsmail Ademov Alikoç Krste Petkov Misirkov Radoviş

7

İdriz Muhamed Kamberovski Batınci köyü Tefeyyüz Üsküp

8

Cengiz Ramadan Seydi Batınci köyü Tefeyyüz Üsküp

9

Elisiya Senada Stoilova Debre Bratstvo Edinstvo Debre

10

Sanel Sadriya Delulovski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

11

Yasin Ömer Sadullah Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

12

Medin Cevat Celoski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

13

Ceylan Engin Ademoska Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

14

Aylin Safet Recovski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

15

Sadem Cemil Ayrovski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

16

Sinem Celadin Zekir Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

17

Amine Adem Arapocoska Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

18

Atice Vebiye Demoska Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

19

Aylin Avniya Sinanoski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

20

Safiya Adem Celoska Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

21

Sabrican Erkan Demir Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

22

İlmiya Muhammed Sinanoski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

23

İsa Sedat İmerovski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

24

Firdes Alilibrahim Ademoska Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

25

Fatmina Musa Feyzoski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

26

Muhamed Sadem Durakovski Debreşte Vera Ciriviri Trena Debreşte

27

Larisa Adem Paşova Delçevo Vanço Prke Delçevo

28

Sibel Ramadan Mustafova Doyran Koco Racin Doyran

29

Refiye Salim Seydi Dolgaş Necati Zekeriya Kocacik

30

Celil Bülent Osman Dolgaş Necati Zekeriya Kocacik

31

Samir Arfiye İsmail Dolgaş Necati Zekeriya Kocacik

32

Erbakan Şaban Osman Dolgaş Necati Zekeriya Kocacik

33

Mamude Fariz Boşnak Elessa Necati Zekeriya Kocacik

34

Edis Cait Saraç Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

35

Ceylan Ercan Bilali Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

36

Filiz Faredin Aliyu Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

37

Şermin Feti Bekiri Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

38

Esra Mustafa Kaproli Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

39

Yusuf Duran İmeri Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

40

Azra Latif Ruşiti Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

41

Malik İlami Alilovski Gostivar Birlik Gostivar

42

Nazmi Erdoğan Menga Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

43

Denis Amet Demov Gradaşor Goce Delçev Ustrumca

44

Erdem İsmail Demov Gradaşor Goce Delçev Ustrumca

45

İlami Hüseyin Demirov Gradaşor Goce Delçev Ustrumca

46

Ata Bidayi İsinova Gradaşor Goce Delçev Ustrumca

47

Hacer İlmi Mustafova Gradaşor Goce Delçev Ustrumca

48

Mamer Sunaver Mustafov Gradaşor Goce Delçev Ustrumca

49

Elvis Ergül Yaşar İştip Vanço Prke İştip

50

Ayhan Safet Arif Elessa Necati Zekeriya Kocacik

51

Mikerem Kerim Ademi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

52

Mert Metin İdrizi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

53

Abdula Nizamedin İdrizi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

54

Engin Bekİm Misimi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

55

Eda Abdulkadir Yonusi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

56

Osman Abedin Etemi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

57

Nadir Abdulkadir Elmazi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

58

Dehran Nuhi Veli Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

59

Sara Emin Ramadani Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

60

Tuba İlker Yamini Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

61

Merda Ferhan İbraimi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

62

Zafer Tacedin Dervişi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

63

Haris Abedin Memeti Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

64

Sali Asim Yahya Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

65

Eştref Gayur İlyazi Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

66

Simbila Murvet Kopaç Kalkandelen İstikbal Kalkandelen

67

Habibe Severcan Maliki Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

68

Seit Recep Selim Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

69

Arziye Abdulbari Şabani Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

70

Melih Muhamed Elezoviç Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

71

Rahime Burim Aluş Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

72

Alma Raman Yakupi Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

73

Sabri Cunait Tafili Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

74

Meliha Zubeyda Yakupi Kalkandelen Bratsvo Migyen Kalkandelen

75

Senada Mevludin Osmanovska Kırçova Sande Şteryoski Kırçova

76

Leyla Şpresa Elezovska Kırçova Sande Şteryoski Kırçova

77

Enisa Ertan Tüfekçiovska Kırçova Sande Şteryoski Kırçova

78

Alma Ali Etemoska Kırçova Sande Şteryoski Kırçova

79

Elvir Sedat Emroski Kırçova Sande Şteryoski Kırçova

80

Elma Mevludin Osmanovska Kırçova Sande Şteryoski Kırçova

81

Suna Ali Useinova Kılavuzlu Krste Petkov Misirkov Radoviş

82

Sema Arslan Mamut Kocacik Necati Zekeriya Kocacik

83

Gülcan Afrim Ekic Kocacik Necati Zekeriya Kocacik

84

Recep Abdula Baro Konçe Goce Delçev Radoviş

85

Osman Mazlum İsmail Konçe Goce Delçev Radoviş

86

İsa Şaban İsov Konçe Goce Delçev Radoviş

87

Enisa Zafket Yonuzoska Kosovrasti Riste Risteski Kosovrasti

88

Hadis Mehmet Pavmanovski Kosovrasti Riste Risteski Kosovrasti

89

Emran Fikriya Kamberovski Lyuboş Tefeyyüz Üsküp

90

Ceneta Recep Asnovska M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

91

Behrudina Mihtar Saitovska M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

92

Adisa Sead Nuredinovski M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

93

Emrah Rozmi Kaplanovski M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

94

Alen Recep Asanovski M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

95

Sefer Harun İbrimovski M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

96

Nurcan Dalip Süleyman M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

97

Almir Elvir Şemovski M.Jupa Mustafa Kemal Atatürk M.Jupa

98

Edis Şaban Dautoski Mogorçe Riste Risteski Mogorçe

99

Emran Jevit Aluşovski Mogorçe Riste Risteski Mogorçe

100

Sedat Enver Yaşaroski Mogorçe Riste Risteski Mogorçe

101

Nursel Zulfi Şemşi Novak Necati Zekeriya Kocacik

102

Beyazit Faris Ahmet Novak Necati Zekeriya Kocacik

103

Miriman Ramazan Asan Novak Necati Zekeriya Kocacik

104

Ömer Aydar Sidi Novak Necati Zekeriya Kocacik

105

Nazar Etem Ümer Novak Necati Zekeriya Kocacik

106

Fuat Muhamet Goraliya Plasnitsa Mustafa Kemal Atatürk Plasnitsa

107

Mirsada Mirsad Azizoska Plasnitsa Mustafa Kemal Atatürk Plasnitsa

108

Atiya Murfet Serdaroska Plasnitsa Mustafa Kemal Atatürk Plasnitsa

109

Cemile Safet Hekik Pralenik Necati Zekeriya Kocacik

110

Zekiha Eyvas Elmaz Radanye Straşo Pincur İştip

111

Sedef Şaban Demir Radanye Straşo Pincur İştip

112

Tezgül Sabri Seydulova Radoviş Krste Petkov Misirkov Radoviş

113

Denis Oktay İbraimov Radoviş Krste Petkov Misirkov Radoviş

114

Merve Cuney Şikarovska Radoviş Krste Petkov Misirkov Radoviş

115

Dilara Engin Useinova Radoviş Krste Petkov Misirkov Radoviş

116

Ece Enis Useinov Radoviş Krste Petkov Misirkov Radoviş

117

Zumbule Ayhan Rustemova Radoviş Krste Petkov Misirkov Radoviş

118

Nafiye Marem Mustafov Radoviş Kırste Petkov Misirkov Radoviş

119

Raim Beyhan Veliov Radoviş Kırste Petkov Misirkov Radoviş

120

Beyami Amet Demirov Radoviş Kırste Petkov Misirkov Radoviş

121

Orhan Erhan Mehmedov Radoviş Kırste Petkov Misirkov Radoviş

122

Resmiya Medat Kurtovska Skudrinye Blaze Konevski Rostuşe

123

Arif Zafer Aliu Skudrinye Blaze Konevski Rostuşe

124

Eda İliriyan Ayro Struga Braka Miladinovski Struga

125

Mert Fahredin Luşo Struga Braka Miladinovski Struga

126

Semi Duran İslam Struga Braka Miladinovski Struga

127

Eda İlmi Obol Struga Braka Miladinovski Struga

128

Ece Cengiz Bekirovska Struga Braka Miladinovski Struga

129

Mevla Hamdi Volina Struga Braka Miladinovski Struga

130

Tarik Arben Tala Struga Braka Miladinovski Struga

131

Cerem Fazli Süleyman Struga Braka Miladinovski Struga

132

Samed Cihan Tavuk Struga Braka Miladinovski Struga

133

Ebrar Eyüp Yakup Struga Braka Miladinovski Struga

134

Esra Afrim Gazafer Struga Braka Miladinovski Struga

135

Arda Maksud Paşa Struga Braka Miladinovski Struga

136

Büşra İdriz Ramüş Struga Braka Miladinovski Struga

137

Alisa Adem Selmani Tearce Kiril Peyçinoviç Tearce

138

Şefka Adnan Useini Tearce Kiril Peyçinoviç Tearce

139

Cem Mahmut Huseini Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

140

Ercan Aygün Asani Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

141

Erdin Enver Saduli Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

142

Taner Muarem Abdii Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

143

Şengül Ekrem Abdirahmani Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

144

Nesrin Yakup Emurlai Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

145

Eray Neat Feyzuli Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

146

Dilara Muametali Ramadani Tearçe Kiril Peyçinoviç Tearce

147

Amine Mirsad Zurapagik Urviç Bratstvo Migyen Tearce

148

Gamze Gönül Eyüp Üsküp Tefeyyüz Üsküp

149

Aylin Suzair Mustafovska Üsküp Tefeyyüz Üsküp

150

Ali Kadir Kail Üsküp Yane Sandanski Üsküp

151

Yasin İdriz Şerif Üsküp Yane Sandanski Üsküp

152

Birgül Abdullah Bayram Üsküp Tefeyyüz Üsküp

153

Ercan İsmail Süleyman Üsküp Tefeyyüz Üsküp

154

Edon Çazim Bayrami Üsküp Tefeyyüz Üsküp

155

Medina Zikirya Alili Üsküp Tefeyyüz Üsküp

156

Mehmet-Nuh Skender Saip Üsküp Tefeyyüz Üsküp

157

Şencan Mesut Şkodriki Üsküp Tefeyyüz Üsküp

158

Melda Kemal Adem Üsküp Tefeyyüz Üsküp

159

Sara Oktay Kadrievska Üsküp Tefeyyüz Üsküp

160

Belma Bülent Hasan Üsküp Tefeyyüz Üsküp

161

Recep Bülent Hasan Üsküp Tefeyyüz Üsküp

162

Burak Nazire Ebibi Üsküp Yaşar bey Üsküp

163

Sara Memet Gayriyu Üsküp Yaşar bey Üsküp

164

Mervan Remzi Abdurahman Üsküp Tefeyyüz Üsküp

165

Erdoğan Rujdi Abdurahman Üsküp Tefeyyüz Üsküp

166

Orbay Oktay İslam Üsküp Petar Zdravkovski Penko Üsküp

167

Denis Nebia Bekir Üsküp Petar Zdravkovski Penko Üsküp

168

Sevim Necati İlyaz Üsküp Tefeyyüz Üsküp

169

Songül Cengiz Cemail Üsküp Tefeyyüz Üsküp

170

Nurten Nur Efkan Yörükoğlu Üsküp Tefeyyüz Üsküp

171

Numan Yusuf İbiş Üsküp Tefeyyüz Üsküp

172

Melda Kutluk Veli Üsküp Petar Zdravkovski Penko Üsküp

173

Özbek Erkin Ayvaz Üsküp Petar Zdravkovski Penko Üsküp

174

Orhan Sabri Aluş Üsküp Tefeyyüz Üsküp

175

Berkan Adnan Elez Üsküp Tefeyyüz Üsküp

176

Kemal Suat Recep Üsküp Tefeyyüz Üsküp

177

Burak Salaydin Abdül Üsküp Liria Üsküp

178

Fatime Bayram Sadiki Üsküp Tefeyyüz Üsküp

179

Faruk Abdül Abdül Üsküp Tefeyyüz Üsküp

180

Melek Necati Mehmed Üsküp Tefeyyüz Üsküp

181

Aliya İdriz Musliovski Üsküp Tefeyyüz Üsküp

182

Semir Daut Bislimvski Üsküp Tefeyyüz Üsküp

183

Artan Kenan Yahya Üsküp Tefeyyüz Üsküp

184

İsmail İslyam İliyaz Üsküp Tefeyyüz Üsküp

185

Turkan Nahrun Ali Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

186

Şöret Erol Asanova Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

187

Anife Seyan Demova Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

188

Ertan Ayşe Memedov Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

189

Ebru Ali Demirova Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

190

Raziye Adlan Sulemanova Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

191

Bilent Erhan Yuseinov Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

192

Anife İbraim Asanova Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

193

Safiye Erhan Yuseinova Ustrumca Marşal Tito Ustrumca

194

Nur Sakip Salii Vrapçişte Vrapçişte İ.O Vrapçişte

195

Blerim Hasim Memeti Y.Banisa Mustafa Kemal Atatürk Y.Banisa

196

Abdulezel Elyesa Kasami Y.Banisa Mustafa Kemal Atatürk Y.Banisa

197

Nazar Naci Mazlami Zdunye Mustafa Kemal Atatürk Zdunye

198

Nurdan İsmet Yahya Zdunye Mustafa Kemal Atatürk Zdunye

199

İdriz Yeton Selim Gostivar Mustafa Kemal Atatürk Gostivar

200

Beril Tuncel Kain Üsküp Tefeyyüz Üsküp

Author: matüsiteb

Share This Post On