2012 – 2013 Öğretim Yılı Üniversite Talebelerinin Burs Kazananlar Listesi

TİKA destekli MATÜSİTEB bursları iki taksitte dağıtılacaktır. Birinci taksit 4 Nisan 2013 Perşembe günü saat 12:00 da, Üsküp Türk Tiyatrosunda dağıtılacaktır.

Not: Bursu kazanan talebeler bizzat kendileri gelmelidirler.

Adı Baba adı Soyadı Yaşadığı yer Okuduğu okul ve bulunduğu yer
1 Osman Emin Omerov Alikoç Goçe Delçev. İktisat İştip
2 Emin Mümin Omerov Alikoç Goçe Delçev. Türk Dili ve Edebiyatı İştip
3 Emrah Cumali Ademi Aşağı Banisa UKİM. Coğrafya  Üsküp
4 Hayül Buyar Üzeiri Aşağı Banisa Güneydoğu Av.Ünı.iktisat  Kalkandelen
5 Ümit Keramedin Osman Aşağı Banisa Balkan Uni. Bigisayar Müh. Üsküp
6 Sezer Elyesa Ömeri Aşağı Banisa UKİM. Tıp Fakültesi  Üsküp
7 Gülcan Nasir Hasip Aşağı Banisa UKİM. Tıp Fakültesi  Üsküp
8 Burhan Dilaver Durmiş Breştani UKİM. Diş Hekimliği  Üsküp
9 Nurcan Neşad Osmanova Bucim Goçe Delçev-Türk Dili ve Edebiyatı İştip
10 Serpil Turaut Selmanova Çalaklı UKİM – İngilizce Üsküp
11 Nahida Mehmet Citanova Crnik UKİM – Tıp  Fakültesi Üsküp
12 Erdoğan Fermin Mustafovski Debre UKİM – Arnavut ve Türk D. Üsküp
13 Faredin Femiya Ayroski Debre UKİM – Eczacılık  Fakültesi Üsküp
14 Elma Fadil İmerovska Debre UKİM-Hukuk  Fakültesi Üsküp
15 Alma Nebi Karpuzi Debre UT – Hukuk Kalkandelen
16 Enis Enver İbeski Debreşte UT-Tıp Fakültesi Kalkandelen
17 Edita Cemal Aliloska Debreşte UKİM. Pedagoji  Fakültesi Üsküp
18 Ceylan Muamer Orhan Debreşte UKİM-Tıp – Fakültesi Üsküp
19 Orhan Adem Cafreroski Debreşte Kliment Ohridski-ekonomi Ohrid
20 Filiz Elmaz Rüşidov Dedeli Köyü UKİM. Pedagoji  Fakültesi Üsküp
21 Nedim İslam Musli Üsküp UKİM. Ekonomi Fakültesi Üsküp
22 Efkan Üsein Üsinov Demir Kapi İBU – Kamu yönetim Üsküp
23 Ercan Şaban Osmanov Dolgaş FON-İktisat Üsküp
24 Burhan Fetha Şabanov Duruklu İBU – Ekonomi Üsküp
25 Asip Mediya Durmiş Elessa UKİM-Tarih Üsküp
26 Gamze Mensur Kres Gostivar UKİM. Türk Dili ve Edeb. Üsküp
27 Taner Erhan Sagir Gostivar UT. Makedon Dili ve Edeb.  Üsküp
28 Feysal Bayramali Şaban Gostivar Balkan. Üni. İngiliz Dili Üsküp
29 Adel Afet Feyzuli Gostivar UKİM. Ormancılık Üsküp
30 Enis Hüsamedin Hoca Gostivar UKİM. Diş Hekimliği Üsküp
31 Memedali Nasir Suleymani Gostivar Fon. Bilgisayar Müh. Üsküp
32 İncinur Amit Şaban Gostivar Balkan Üni. Endüstri Müh. Üsküp
33 Recep Kazim Gyakovica Gostivar UKİM.Pedagoji Üsküp
34 Cengis Türhan Kamil Gostivar Güneydoğu Av.Ün.iktisat Kalkandelen
35 Ertan İlker Baki Gostivar FON – Ekonomi  Fakültesi Gostivar
36 Kayzer İsmailaki Seydin Gostivar UKİM – Makedon Dili. ve Edeb. Üsküp
37 Elanur Yüksel Loç Gostivar İBU-Ekonomi  Fakültesi Üsküp
38 Agim İrfan Eyüpi Gostivar UKİM –  Makedon Dili. ve Edeb. Üsküp
39 Ali Uraz Kukul Gostivar UKİM – İnformatik Üsküp
40 Selma Recair Yakupi Gostivar USHT – Tıp Fakültesi Kalkandelen
41 Şeyma Şukri Gırble Gostivar UKİM – Ezacılık  Fakültesi Üsküp
42 Erdoğan Muhammedseid Karaca Gostivar UKİM – Türk Dili ve Edeb. Üsküp
43 Nalan İsmet Toska Gostivar USHT – Felsefe  Fakültesi Kalkandelen
44 Ceyda Abdüllezel Doğan Gostivar UKİM – Psikoloji  Fakültesi Üsküp
45 Murat Şükri Yahya Gostivar UKİM – Ekonomi  Fakültesi Üsküp
46 Enise Recepali Sipahi Gostivar UKİM – Biyotehnoloji  Fakültesi Üsküp
47 Merve Ahmetnafi İbrahim Gostivar UKİM- Eczacılık  Fakültesi Üsküp
48 Nalan Hadis Abedini Gostivar UKİM – Biyoloji  Fakültesi Üsküp
49 Didar Mensur Matyan Gostivar UKİM – Tıp- Fakültesi Üsküp
50 Emre Vedat Körbayram Gostivar UKİM – Kriminoloji  Fakültesi Üsküp
51 Arzu Nagip Suleymani Gostivar USHT-Tıp – Fakültesi Kalkandelen
52 Bahar Beadin Aliu Gostivar İBU-Ekonomi  Fakültesi Üsküp
53 Enis Ziyaedin Matyani Gostivar UKİM- Ekonomi  Fakültesi Üsküp
54 Coşkun Nadi Kerala Gostivar UKİM – Tıp  Fakültesi Üsküp
55 Ferat Demirali Reçani Gostivar UKİM-Müzik  Fakültesi  Üsküp
56 Serdar Keramedin Mustafi Gostivar SHTUL-Kamu yön Kalkandelen
57 Sabri Eran Agai Gostivar UT-Beden Eğitimi Kalkandelen
58 Şadan Memetrefik Baki Gostivar UGD-Türk Dili ve Edebiyatı İştip
59 Saime Kasam Reka Gostivar SHTUL-Kamu yön Kalkandelen
60 Hülya Bedri Şabani Gostivar UKİM-Tıp – Fakültesi Üsküp
61 Sema Ercan Menga Gostivar UT-Tıp – Fakültesi Kalkandelen
62 Sebayet Sebaheddin Likayazi Gostivar UT-Şarkiyat  Fakültesi Kalkandelen
63 Sebil Güner Hanciu Gostivar UT-Gıda müh Kalkandelen
64 Sumeya Berhan Çeçi Gostivar UT-Şarkiyat  Fakültesi Kalkandelen
65 Emre Bürhancait Yusufi Gostivar UKİM-Eczacılık  Fakültesi Üsküp
66 Hazar İsmail Sagir Gostivar UKIM – Polis Akademisi Üsküp
67 Ramiz Asan Ali Hocalı UGD – Türk Dili ve Edebiyatı İştip
68 Gulcan Sadri Fetova İştip Goçe Delçev-Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
69 Semina Sevdayi Bekir İştip UGD-Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
70 Dilek Suleyman İdriz İştip UGD-Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
71 Orhan Hayredin Demirşan İştip UGD – Ekonomi  Fakültesi  İştip
72 Deniz Yonuz Ali İştıp UGD-Hukuk  Fakültesi  İştip
73 Seydi Asan Ali İştip-Kocaali Goçe Delçev-Pedagoji  İştip
74 Sibel Usein Eminova İştip-Seltçe Goçe. Delçev. Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
75 Mahmude Limçe Dearoska M.Jupa Goçe Delçev. Tıp Fakültesi  İştip
76 Engin Garip Sezair M.Jupa UKİM.Siyasal böl.  Üsküp
77 Nezafet Buranedin Mustafa Kalkandelen UKİM. Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
78 Mümin Yusuf Selmani Kalkandelen UKİM. Tıp Fakültesi  Üsküp
79 Yasemin Adnan Memeti Kalkandelen UT  .Biyokimya  Fakültesi  Kalkandelen
80 Güner Necemedin Ademi Kalkandelen-Urviç UKİM. Makine Müh.  Üsküp
81 Birgül Üsein İbrahim Kalkovo UKİM – Sınıf Öğretmenliği Üsküp
82 Birsen Arif Mustafoska Kanatlar UKİM.  Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
83 Ferdi Cavit Yusufoski Kanatlar UKİM – Grafik Dizayn  Üsküp
84 Münevera Şaban Deviçoska Kırçova Klimet Ohritski.  Hukuk  Ohrid
85 Engin Emin Sulkoski Kırçova UKİM – Corafya  Üsküp
86 Nedim Nehat Kulcioski Kırçova UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
87 Erhan Nusret Celiloski Kırçova UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
88 Şevket Nurfet Karagoski Kırçova UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
89 Selda Ciyat Kanzo Kırçova UKİM – İngiliz Dili. ve Edeb.  Üsküp
90 Ceneta Erol Telak Kırçova İBU – Ekonomi  Fakültesi  Üsküp
91 Nergis Abdülfeta İbraimoska Kırçova UKİM – Sınıf Öğretmenliği  Üsküp
92 Nure Ramazan Neziroski Kırçova UKIM-Bilgisayar müh.  Üsküp
93 Senada Mustafa Baaneska Kırçova UKİM-Hukuk  Fakültesi  Üsküp
94 Ninnar Recep Selimoska Kırçova UKİM. Ekonomi  Fakültesi  Üsküp
95 Ademina Adem Amzoska Kırçova UKİM-Matematik  Fakültesi  Üsküp
96 Reyhan Resul Demiroski Kırçova Kliment Ohridski-Hukuk  Fakültesi  Ohrid
97 Üsein Memet Şabanov Kızıldoğan UGD – Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
98 Mümin Yaşar Şerif Kocaalı UKİM – Sınıf Öğretmenliği  Üsküp
99 Evgin Safte Bekirovski Koliçani UKİM – Türk Dili ve Edeb. Üsküp
100 Enis Necatin İseynovski Kolicani UKİM-Pedagoji  Fakültesi  Üsküp
101 Ceylanka Adem Adem Koliçani UKİM. Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
102 Yasemin Mustafa Kurt Konçe UKİM. Matematik  Üsküp
103 Enis Suliman İsov Konçe Balkan Üni. Hazırlık  Üsküp
104 Serhan Abdula Nanuş Konçe UKİM – Hukuk  Üsküp
105 Tamer Hüsein Gargaliev Konçe UKİM – Beden Eğitimi.  Üsküp
106 Gülcan Nazim İsmailova Konçe UKİM – Biyoloji  Fakültesi  Üsküp
107 Ahmet Mediya Caferoski Mogorçe Evropski – Güvenlik  Üsküp
108 Erhan Abdurahman Mustafoski Kosovrasti UKİM-İsletme  Fakültesi  Üsküp
109 Rabia Şaban Ruşid Kurfalı UGD-Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
110 Reyhan Daut Hacirecep Lisiçani USHT-Almanca dili  Kalkandelen
111 Oskan Nurfet Zeynoski Lisiçani UGD-Tıp – Fakültesi  İştip
112 Ceylan Fatmir Skender M.Jupa UKİM. Diş Hekimliği  Üsküp
113 Abdula Mulaim Kantarciovski Manastir Kliment Ohridski-MIS  Ohrid
114 Senaid Tosun Ruşidoski Mogorçe UKİM – Ekonomi  Fakültesi  Üsküp
115 Naim İmer Mustafa Mogorçe UKİM- Mühendislik  Fakültesi  Üsküp
116 Rayna Kirço İliyeva Yeni Doyran UKİM. Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
117 Sabit Femi Bayram Novak UKİM – Pedagoji  Fakültesi  Üsküp
118 Ayhan Baki Adem Novak UKİM – Makedon Dili. ve Edeb.  Üsküp
119 İlksan Bedri Asan Novak UKİM-Tarih ve Araştirma  Üsküp
120 Necip Hazip Seydi Novak UKİM – Gazetecilik  Fakültesi  Üsküp
121 Şevki Suliman Suliman Ocali USHT-Şarkiyat böl  Kalkandelen
122 Filis Şanol Mehmed Ohri UKİM – Sınıf Öğretmenliği  Üsküp
123 Mürvet Nevruz Seyfedinoska Ohri UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
124 Şener Şerafedin Halil Ohri UKIM-Güzel sanatlar  Üsküp
125 Gamze Cengis Salih Ohri UKİM-Eczacılık  Fakültesi  Üsküp
126 Cihan Muarem Grutkov Pehçevo UKİM-Hukuk  Fakültesi  Üsküp
127 Perİhana Aliya Cingova Pehçevo UKİM-Tıp – Fakültesi  Üsküp
128 Nurten Eyup Salio-Yaşar Pırnalı UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
129 Yeldıs Yaşar Aliova Pırnali UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
130 Fiknet Alaydin Yusufoska Pirlepe- Kanatlar UKİM. Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
131 Gülhana Milaim Şemoska Plasnitsa UKİM. Biyoloji  Üsküp
132 İsmetka Selamedin Şemoska Plasnitsa UKİM. Kimya  Üsküp
133 Belkisa Recep Kamençeska Plasnitsa İBU – Kamu yönetim  Üsküp
134 İbraim Aliya Beyaz Plasnitsa UKİM – Psikoloji  Üsküp
135 Nevruz Cemail Karareşit Plasnitsa UKİM – Grafik Dizayn  Üsküp
136 Helal Salif Veyseloski Plasnitsa UGD – Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
137 Emrah Remziya İbeski Preglova Goçe. Delçev. Türk Dili ve Edeb.  İştip
138 Mümin Nazmi Aliov Pırnali UT – Türk Dili ve Edeb.  Kalkandelen
139 Yaşar Smail Suliman Radanya USHT-Şarkiyat böl  Kalkandelen
140 Ceylan Smail Yusin Radanya UGD-Tıp – Fakültesi  İştip
141 Veis Bekir Ruşit Radanya UGD-İnformatik  İştip
142 Ramadan Demir Süleyman Radanya UT – Türk Dili ve Edeb.  Kalkandelen
143 Aluş Kemalettin Destanov Radoviş UKİM. Pedagoji  Fakültesi  Üsküp
144 Bircan Feymi Memedov Radoviş İBU – İktisad  Fakültesi  Üsküp
145 Kerem Şaban Sadilov Radoviş İBU – Halkla ilişkiler  Üsküp
146 Nesmin Yakup Saliov Radoviş İBU-Ekonomi  Fakültesi  Üsküp
147 İbrahim Mümin Aliov Radoviş-Kocali UKİM. Pedagoji  Üsküp
148 Aycan Yuksel Nezir Resne Kliment Ohridski-Pedagoji  Ohrid
149 Emrah Adnan Demirovski Resne Kliment Ohridski-MIS  Ohrid
150 Flutra Kuytim Mehmed Resne Kliment Ohridski – Almanca  Ohrid
151 Sevim Sulejman Murati Rostuşe UKİM. Makedon Dili ve Edeb.  Üsküp
152 Erdinç Undai Eminova Selca UGD – Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
153 Yüsref Saadin Liman Selca UGD – Türk Dili ve Edebiyatı  İştip
154 Semir Refik Abduli Skudrinye UKİM. Pedagoji  Fakültesi  İştip
155 Abip Osman Seydiu Skudrinye UKİM. Pedagoji  Fakültesi  İştip
156 Muso Amit Bilali Skudrinye UKİM – Sosyal polit ve Sosyal Hizmet  Üsküp
157 Furkan Ergin Domazet Struga FİNKİ  — Bilgisayar Mühendisi  Üsküp
158 Sezgin Adnan Şakir Struga UKİM. Makedon Dili ve Edeb.  Üsküp
159 Samir Reşat Feyzuloski Struga UKIM-Mimarlık  Fakültesi  Üsküp
160 Meral İbrahim Tauk Struga Kliment Ohrıdski-Pedagoji  Ohrid
161 Serhan Abdilsamet Mamuti Tearce IBU-Hazırlık  Üsküp
162 Gokhan Asan Selimanov Topolnica UKİM-Sınıf öğretmenliği  Üsküp
163 Rafedin Sabri Kadri Topolnica UGD – Türk Dili ve Edebiyatı İştip
164 İbrahim Adil Dailovski Tsvetovo UT. –Şarkiyat  Fakültesi  Kalkandelen
165 Semra İbrahim Necip Üsküp UKİM.- Hemşirelik  Üsküp
166 Bayram Hüsamedin Seyfullah Üsküp UKİM. -Türk Dili ve Edeb. Üsküp
167 Ramiza Bayram Kasumoviç Üsküp UKİM. -Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
168 Esra İsmail Murtezi Üsküp UKİM. -Tıp Fakültesi  Üsküp
169 Filiz Erol Kerim Üsküp UKİM. -Çocuk Psikolojisi  Üsküp
170 Gizem Talat Selim Üsküp UKİM. –İktisat  Fakültesi  Üsküp
171 İris Ruzdija Kalac Üsküp UKİM. –İktisat  Fakültesi  Üsküp
172 Amir Adnan Yaşar Üsküp UKİM. -Beden Eğitimi  Üsküp
173 Sevgi Kenan Zeynulla Üsküp UKİM – -İşletme  Üsküp
174 Erkan Salim Elmaz Üsküp UKİM. -Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
175 Emin Abdül Ali Üsküp UKİM. –Psikoloji  Fakültesi  Üsküp
176 Donjeta Kamuran Berisa Üsküp UKİM. -Tıp Fakültesi  Üsküp
177 Enes Hukamedin Cebeb Üsküp UKİM – Mimarlık  Üsküp
178 Mualla İrfan Daci Üsküp UKİM – Hemşirelik  Üsküp
179 Şaban Tefik İbiş Üsküp İ.B.U.-Ekonomi  Fakültesi  Üsküp
180 Nuray Ali Murtezan Üsküp UKİM –  Tıp Fakültesi  Üsküp
181 Albana İsmet Limani Üsküp USHT – Fizik – Kimya  Kalkandelen
182 Bener Recep Lutifovski Üsküp UKİM – Diş hekimliği  Üsküp
183 Ahmed Mustafa Srnovrşanin Üsküp UKİM – Felsefe  Fakültesi  Üsküp
184 Sara Orhan Fasli Üsküp UKİM-Diş Hekimliği Üsküp
185 Aylin Erol Bilali Üsküp UKİM. Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
186 Sibel Erhan Ahmet Üsküp UKİM-Hukuk  Fakültesi  Üsküp
187 İnes Husniya Vakic Üsküp UKİM-Hukuk  Fakültesi  Üsküp
188 Şennur Kenan Arif Üsküp UKİM-Pedagoji  Fakültesi  Üsküp
189 Leyla Üsamedin Uzeiroska Üsküp UKİM-Türk Dili ve Edebiyatı  Üsküp
190 Semra Muzafer İbraimova Üsküp UKİM-Sıyasi bilimler Üsküp
191 Semiha Necmi Selam Üsküp UKİM –  Tıp Fakültesi Üsküp
192 Nuray Fuat Ramadan Üsküp UKİM – Ezacılık  Üsküp
193 Rukaya Abdulaziz Ahmed Üsküp UGD  Tıp Fakültesi  İştip
194 Fatih Recep İbrahim Üsküp UKİM-İşletme  Fakültesi  Üsküp
195 Saniye Recep Karaelmazova Valan.-Kalkovo Köyü UKİM.- Ekonomi  Fakültesi  Üsküp
196 Selen Selami Tahir Valandovo UGD –  Tıp Fakültesi  İştip
197 Nermin Samir Aydini Velebrdo UKİM – Ormancılık  Fakültesi  Üsküp
198 Doğan  Nevzat Şahini Velebrdo UT – Fizioterapi  Kalkandelen
199 Nuri Ramadan Neziri Veles UT – Tarih  Kalkandelen
200 Faik Nail Mefailoski Veles UT-Güzel sanatlar  Kalkandelen
201 Kudret Nagip Efendiler Vrapçişte UKİM -Beden Eğitimi  Üsküp
202 Yıldız Şaban Emini Vrapçişte UKİM – Sınıf Öğretmenliği  Üsküp
203 Ertan Rahman Reşit Vrapçişte UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
204 Ekrem Mislim Hamiti Vrapçişte UKİM – Hukuk  Üsküp
205 Amra Mükrem Ameti Vrapçişte İBU – Halkla ilişkiler  Üsküp
206 Enes Yaşar Ademi Vrapçişte UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
207 İbrahim Salih Murat Vrapçişte UKİM – Hukuk  Üsküp
208 Ahmet Şenol Tairi Vrapçişte UKİM – Beden E.  Üsküp
209 Abdülselam Adnan Süleymani Vrapçişte UKİM – Fransıs Dili  Üsküp
210 Seyda Nagib Amet Vrapçişte UKİM – Tıp – Fakültesi  Üsküp
211 Agan Fatmir Reşiti Vrapçişte UT-İşletme  Kalkandelen
212 Ersin Abdulkerim Abduli Vrapçişte UT-Gıda müh  Kalkandelen
213 Armend Şeat Saliu Vrbyane UT – Gıda Teknolojisi  Kalkandelen
214 Gezim Celadin  Şakiri Vrbyane UT –  Tıp Fakültesi  Kalkandelen
215 Güknur Duran İmeri Y.Banisa UT-Tıp – Fakültesi  Kalkandelen
216 Abdüsettar Mevaedin Şabani Y.Banisa İlahyat Fakültesi  Üsküp
217 Ekrem Nasuf Destanov Yüksek Maale K. UT – Türk Dili ve Edeb.  Kalkandelen
218 İlknur Eyüp Seven Zdunye UKİM – Türk Dili ve Edeb.  Üsküp
219 Şefike Zekirya Ferati Zdunye UKIM-Sınıf oretmenlığı  Üsküp
220 Ikram Muhammed Ademi Vrapçişte Kliment Ohridski-Gümrük Ohrid

Author: matüsiteb

Share This Post On