MATÜSİTEB’in 6. Genel Kurul Toplantısı

12 Nisan 2014 tarihinde yapılan MATÜSİTEB’in 94. Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara binaen MATÜSİTEB’in 19 Nisan 2014 te öngörülen 6. Genel Kurul Toplantısı ertelenip, 10 Mayıs 2014 tarihinde yapılacağına karara bağlanmıştır.

 

MATUSITEB 6 CI GENEL KURUL_TOPLANTISI

8 Şubat 2014 tarihinde düzenlenen MATÜSİTEB’in 92. yönetim kurulu toplantısında, MATÜSİTEB tüzüğünün 20. maddesi gereği şu kararlar alınmıştır:

1. MATÜSİTEB’in  6. Genel Kurul Toplantısının, 19 Nisan 2014 (Cumartesi)Tarihinde Üsküp’te yapılması kararlaştırıldı.

2. MATÜSİTEB’in Tüzük değişiklik önerileri yazılı bir şekilde en geç 14 Mart 2014 (Cuma) tarihine kadar MATÜSİTEB Genel Merkezi’ne üye dernekler tarafından ulaştırılması gereklidir.

3. MATÜSİTEB üye dernekleri, M.C Kayıt Merkezinden kendi derneklerine ait 2014 tarihli son kayıt belgesi (kurumun merkez sicil kayıt belgesi -Tekovna Sostoyba) (M.C Resmi gazetesi no.52/2010) 28 Mart 2014 (Cuma) tarihine kadar MATÜSİTEB Genel Merkezi’ne ulaştırmaları gereklidir.

4. MATÜSİTEB’e üye olmak isteyen dernekler en geç 21 Mart 2014 tarihine kadar MATÜSİTEB Genel Merkezi’ne tüzük, kuruluş belgesi ve yazılı başvurularını içeren evrakları getirmeleri gereklidir.

5. MATÜSİTEB Başkan aday adayları 21 Mart 2014 tarihine kadar başvurularını MATÜSİTEB merkezine ulaştırabilirler.  Derneğin birer aday verme hakkı vardır. Derneğin adayı olmadığı takdirde, aday adayı göstermesi mecburi değildir.

                5.1 Derneğin göstereceği aday adayı ile ilgili:

a) Derneğin başvurusu,

b) Aday adayın özgeçmişi,

 

6.  Y.K. toplantısında tüm MATÜSİTEB üye Derneklerine bildirilmesi kararı alınmıştır.

 

Author: matüsiteb

Share This Post On