MATÜSİTEB Heyeti Kırçova’ daki Üye Kuruluşları Ziyaret Etti

 MATÜSİTEB Heyeti Kırçova’ daki Üye Kuruluşları Ziyaret Etti

17 mart 2012 seçimlerinden itibaren Tahsin İbrahim başkanlığındaki yönetim, alışılagelmiş merkezi yönetimden ziyade,yeni bir konsept geliştirerek, üye dernekler ile sıkı iletişim ve işbirliği içinde olması için, gereken kurumsal ve teknik yapıyı sağladıktan sonra, bu alanda belirlenen strateji doğrultusunda, koordinasyonu sağlamak ve üye kuruluşların çalışmalarını daha etkin kılmak için faaliyetlere başlamıştır. Nitekim, 20 Mayıs 2012 tarihinde, MATÜSİTEB başkanı Tahsin İbrahim ve beraberindeki heyet MATÜSİTEB’e üye dernkeleri ziyaret etti. Söz konusu ziyarette Kırçova bölgesel merkez olması hasebiyle, bu şehirdeki derneklerin ziyareti kapsamında,Plasnitsa’daki İstikbal derneği ve Debreşte’deki Yakup Efendi derneğine de ziyaret gerçekleşti. Gerçekleşen ziyarette üye kuruluşların çalışma tarzı, faliyet yelpazesi ve sürdürrülebilir performans potasniyelini bizzat yerinde tespit ederek,yapılan faaliyetler hakkında bilgi alarak, ikili, bölgesel ve çok yönlü faaliyetlerin yapılması için görüş alış verişi gerçekleştirildi. Bunun haricinde, üye derneklerin kurumsal ve teknik olarak karşılaştıkları sorunları tespit edip, bu alanda atılması gereken adımlar için incelemelerde bulunuldu. Özellikle, Kırçova’nın önemine değinen MATÜSİTEB başkanı Tahsin İbrahim bu konudaki görüşlerini derneklere aktarırken: “Kırçova her zaman yatırımı ve ilgiyi hake den bir güzide merkezimizdir. O yüzden bu  merkezin eğitim, kültür sanat ve toplumsal refahın gerçekleşmesi için birliğimzin meclisinde beş derneğin, yönetimde ise iki derneğin yer alması tesadüf olarak algılanmamalı.Yeni yönetim olarak, özellikle bu bölgedeki anadilde eğitim sorunlarının giderilmesi için bütün enerjimizi sarf edeceğimizden emin olmaslısınız” ifadeleri ile bölgeye verilen öneme vurgu yapıldı. Ardından, Plasnitsa’daki İstikbal derneğinin çalışmaları yerinde tespit edilirken, İstikbal başkanı ve MATÜSİTEB başkan yardımcısı olan Elmedin Karareşit’in dernek olarak kuruluşundan günümüze dek gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ve bu yıl Kırçova dernekleri ile ortaklaşa gerçekleştirmeyi öngördükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Debreşte’de bulunan Yakup Efendi derneğini de ziyaret eden heyet, özellikle burada verilen Türkçe kurslar konusunda yaşanılan teknik ve donanım yetersizliğinin bir an once giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını taahüt ederek, bu yıl Kırçova derneklerinin tamamının yer alacağı daha doğrusu ortaklaşa düzenleyecekleri sosyal etkinliğe önem ve destek verileceğinin yanında, Kırçova’daki Türkçe eğitimin şahlanması için “Türkçe Eğitim Merkezi’nin” kurulması için çalışmaların devam edip, bu yönde olumlu sonuçların alınabilmesi için görüşmelerin devam ettiğinin müjdesi üye kuruluşlara duyuruldu.

Author: matüsiteb

Share This Post On