Türk Dilinin Başkenti – Karaman Belediyesi Ziyareti

09-15 Mayıs 2013 Tarihleri arasında, Türk Dilinin Başkenti – Karaman Belediyesi Ziyareti

Sr.

Adı  ve Soyadı

Bölge

1 Elmedin Karareşit Plasnitsa MATÜSİTEB Bşk Yrd (Kafile Yönet.)
2 Tevfik İBİŞ Üsküp
3 Saliye İBİŞ Üsküp
4 Melek ŞABAN Üsküp
5 Muhammed İLYAZ Üsküp
6 Nercivan İLYAZ Üsküp
7 Arment  Kurtişoski Kırçova
8 Sevgiya Kurtişoska Kırçova
9 Hafız Mahmud Boleç Gostivar Gostivar Saat Camii imamı
10 Kamile Boleç Gostivar hanımı
11 Bekir Mazhar Gostivar
12 Cumaziye Mazhar Gostivar
13 Ziya Said Üsküp
14 Halide Salid Üsküp
15 Oktay Çako Banisa Gostivar Belediyesi Meclis Üyesi
16 Havva  Çako Banisa
17 Dr. Güzide Kanzoska Kırçova
18 Selam Kanzoski Kırçova
19 Sibel Alioska Kırçova
20 Acera Alioska Kırçova
21 Dr. Hayredin Kamıloski Mogorçe Debre Belediyesi Meclis Üyesi
22 Rufiye Kamiloska Mogorçe
23 Sebahedin Sezair Kocacik Öğretmen
24 Asiye Sezair Kocacik Öğretmen
25 Fikret İbraimi Skudrinye Gazeteci
26 Mevida İbraimi Skudrinye
27 Medat Kurtovski Skudrinye Öğretmen
28 Enisa Kurtovska Skudrinye
29 Abdülgani Ali A. Banisa Öğretmen
30 Kâmile Ali A. Banisa
31 Cemal Bakiu A. Koliçani
32 Lemanka Bakiova A. Koliçani
33 Kenan Bakioski Koliçani
34 Habiba Bakioska Koliçani
35 Zinetta Bilaloğlu Doyran
36 İdriz Bilaloğlu Doyran
37 Payazit Murati İstip Hamidiye Medresesi Hocası
38 Udiye  Murati İştip
39 Mehmetriza Hasani Tearçe
40 Fatuşa Recepi Hasani Tearçe
41 Eran Recepi Vrapçişte
42 Nezaet Recepi Vrapçişte
43 Hacı Yusuf Bekiri Vrapçişte
44 Birşen Bekir Vrapçişte
45 Nusret Dişo Ülkü Üsküp Yazar
46 Mirvet Murati Skudrinye
47 Zuryetka Murati Skudrinye

matusiteb_gezi_karaman_01 matusiteb_gezi_karaman_02 matusiteb_gezi_karaman_03 matusiteb_gezi_karaman_04 matusiteb_gezi_karaman_05

Author: matüsiteb

Share This Post On