Kurulacak Yeni Denekler İçin Örnek Tüzük Çerçevesi

Kurulacak Yeni Denekler İçin Örnek Tüzük Çerçevesi

  • Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmalıdır)
  • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
  • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
  • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
  • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
  • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
  • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
  • Derneğin iç denetim şekilleri.
  • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
  • Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.