Misyon

Misyon

 Milli kültürün korunması, kollanması, ve gelişmesi,

Milli birlik ve beraberliğin sağlanması ve sosyal hayata yansıtılması,

Makedonya’daki Türklerin eğitim,kültürel,sosyal ve iktisadi entegrasyonda yapıcı ve birleştirici gücün organize hale getirerek araştırma ve uygulamalarda bulunulması,

Makedonya’da Türk eğitiminin karşılaştığı temel sorunları çözümü için girişimlerde bulunmak,

Makedonya’da Osmanlı dönemine ait tairihi- kültürel ve dini yapıların korunması için çaba sarfetmek,

Ortak bir tarihe ve kültürel geçmişe sahip olan Türkler arasında, sosyo-kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlarda işbirliği ve dayanışmanın pekişmesini sağlamak,

Makedonya’da yaşayan ve ortak bir tarihe ve kültürel geçmişe sahip olan diğer milli mensubiyetler arasında sosyo-kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlarda işbirliği ve  dayanışmanın sağlanması  için katkıda bulunmak,

Her alanda, ülkede yaşayan topluluklar ile  bilgi ve tecrübe teatesinde bulunmak için konjoktür oluşturulması.

Ülke anayasanın belirlediği çerçevede kültürel, sosyal ve iktisadi alanda “hakça temsilin” gerçekleşmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak konseptin geliştirilip uygulanması, birliğin misyonunu oluşturmaktadır.