Ohri Çerçeve Anlaşmasından Sonrası Makedonya Türk Toplumunun Durumu

MATÜSİTEB’ten Bilimsel Etkinlik:

Ohri Çerçeve Anlaşmasından Sonrası Makedonya Türk Toplumunun Durumu

06.10.2012

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB)’nin organizasyonunda Makedonya Cumhuriyeti Başbakanlık Ohri Çerçeve Anlaşmasının Uygulanmasından Sorumlu Sekreterya (SIOFA)’nın katkılarıyla 06 Ekim 2012 tarihinde Üsküp’te Strone Brige otelinde “Ohri Çerçeve Anlaşmasına Göre Makedonya’daki Türklerin Durumu” konulu konferans düzenlenmiştir.

Makedonya Türklerinin statüsü ile ilgili olan bu konferansla gösterilen yoğun ilgi ile alakalı MATÜSİTEB Genel Başkanı Tahsin İbrahim: “MATÜSİTEB olarak Makedonya’da yaşayan Türk halkının sorunlarını gündeme getirmeye ve çözüm öenerilerini sunmaya çalışan önemli bir kuruluş olarak çalışmalarımız her alanda sürmekteyiz. Bu bağlamda, “Ohri Çerçeve Anlaşmasına Göre Makedonya’daki Türklerin Durumu” adı altında yoğun halk katılımı eşliğinde bir konferans düzenleyerek, sorunlarımızın ve eksiklerimizin, bilimsel veriler ışığında irdelenip, kamuoyunun ve bilim dünyasının dikkatine sunulmuştur.”

Açılış konuşmasına katılımcıları ve bilim adamlarını selamlayan MATÜSİTEB başkanı Tahsin İbrahim, yeni dönemde farklı bir konsept geliştirip, çok yönlü eş zamanlı bir faaliyet sürecine girildiğini belirterek, Türk toplumunun, iktisadi, kültürel ve eğitim alanındaki kalkınması için faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Konunun ehemmiyetine istinaden, tebliğleri sunan akademik çevrelerin de yer alması konferansa verilen önemin göstergesi niteliğindedir. Nitekim, Üsküp devlet üniversitesi öğretim üyesi olan Doç.Dr.Fadıl Hoca’nın moderatörlük yapmış olduğu konferansta: Makedonya Cumhuriyeti cumhurbaşkanı danışmanlarından Prof. Dr. Dimitar Mirçev, başbakan danışmanlarından Vlado Poposki, siyaset bilimci Doç.Dr. Mersel Bilali ve Makedonya anayasa mahkemesi üyesi Salih Murat tebliğ sunmuştur. Sunulan tebliğlerin akabinde, katılımcılar tarafından akademisyenlere yöneltilen sorular ve verilen cevaplar, bilimsel etkinliğin üst düzey bir seviyede gerçekleştiğinin belirtisidir.

Bu konferansa, başta T.C. Üsküp büyükelçiği, TİKA, Yunus Emre gibi Türk kurumlarının yönetici ve başkanlarının yer almasının yanında, Makedonya devlet bakanı Hadi Nezir, siyasi parti temsilcileri,Makedonya’daki Türk yatırımcılarının temsilcileri, MATÜSİTEB üye dernekleri, ülkenin değişik yerlerinden gelen yaklaşık 260 kişi bu etkinliğe iştirek etti.

Konferans sonrası katılımcılara öğlen yemeği ikram edilerek proğram sona erdi.

Konferansta sunulan tebliğler, Makedonca, Türkçe, İngilizce olmak üzere üç dilde tercüme ettirilip, kitap olarak bilim dünyasının dikkatine sunulacaktır.

Author: matüsiteb

Share This Post On