Prof. Orhan Derman, Tıp Öğrencilerimizle Görüştü

Haccettepe Tıp Fakültesi Profesörü Sayın Orhan DERMAN, MATÜSİTEB’i ziyaret etti. Tıp Bölümlerinde öğrenim gören üniversite talebeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

(08 Mayıs 2015)

aa

aaa

 

Author: amir seydi

Share This Post On