Uluslararası Mevzuat

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA

İLİŞKİN SÖZLEŞME

(İlgili Hüküm)

 

MADDE 11 – Dernek Kurma ve Toplantı  Özgürlüğü

 

Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendi­kalara katılmak haklarına sahiptir.

 

Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ah­lakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.

 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL

BEYANNAMESİ

(İlgili Hüküm)

 

MADDE 20


1-       Her şahıs muslihane toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.

2-      Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.