Vizyon

Vizyon 

  • Makedonya Türk eğitimindeki sorunların tespit edilmesi ve çözümlerin üretilmesi konusunda, projelerin hazırlanması,
  • Bütün Balkan ülkelerine hitap edecek  Türkçe eğitim verecek özel bir Türk üniversitesinin Üsküp’te kurulması,
  • Makedonya’daki Osmanlı-Türk kültürüne yönelik uygulanan olumsuz  görüş ve uygulamaları bertaraf etmek için kamuoyu oluşturmak,
  • Makedonya’da bulunan Osmanlı dönemine ait mevcut tarihi, iktisadi, kültürel ve dini eserlerinin muhafazası için bir takip ve bilgi merkezinin kurulması, yıkılan, dini,iktisadi ve kültürel eserlerin yeniden inşaası için girişimlerin yapılması,
  • Makedonya Türklerinin Makedonya Cumhuriyetinin devlet ve özel sektör kurumları ile  entegrasyonun sağlanması için faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Makedonya’da diğer milli toplulukların kuruluşları, ülkede bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve dış temsilcilikler ile sivil toplum teşkilatlarıyla değişik konularda işbirliğinin gerçekleşmesi için konsept geliştirmek,
  • Doğu, Kuzey Batı ve Güney Makedonya’da yaşayan Türklerin karşılaştıkları anadilde eğitim, kültürel, sosyal ve ekonomik sorunlara karşı çözüm üretmek için projeksiyonların geliştirilmesi,
  • Makedonya Türklerinin ekonomik, kültürel, sosyal ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmek, birliğin vizyonunu oluşturmaktadır.